Historie kazatelů na sboru ČCE KRAKOVANY v Čechách

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
24. 5. 1885 30. 9. 1931 f Jan Emanuel Řepa farář
1. 12. 1932 31. 5. 1937 f Jan Barthell ThB. farář
1. 10. 1937 12. 6. 1947 f Karel Balcar farář
1. 2. 1949 13. 1. 1951 f František Matula vikář
14. 1. 1951 31. 1. 1982 f František Matula farář
1. 8. 1982 31. 12. 1986 v Emil Pospíšil vikář
r. 2000 31. 7. 2010 j Miroslav Německý jáhen
1. 8. 2010 31. 7. 2019 f Jaroslav Kučera farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE KRAKOVANY v Čechách

Poslední změny - schematismus