Historie kazatelů na sboru ČCE v Krabčicích u Roudnice nad Labem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
15. 1. 1785 r. 1789 f Štěpán Szeremley farář
1. 7. 1870 30. 9. 1871 f Jan Karafiát vikář
16. 4. 1874 21. 11. 1874 f Ferdinand Císař diasporní kazatel pro Roudnici n.L.
22. 11. 1877 4. 8. 1881 f Gustav Šoltész vikář
14. 1. 1888 30. 4. 1921 f Gustav Šoltész farář
18. 7. 1890 31. 3. 1913 f Eduard Gustav Adolf Molnár farář
13. 10. 1913 27. 5. 1920 f Bedřich Jerie farář
1. 9. 1919 30. 6. 1920 f Jan Řezníček vikář
20. 7. 1920 4. 1. 1926 f Rudolf Petr Lány farář
1. 9. 1927 30. 6. 1928 f Josef Bohumil Souček vikář
1. 7. 1928 31. 8. 1930 f Josef Bohumil Souček farář
1. 12. 1930 1. 5. 1932 f František Mrázek Dobiáš vikář
1. 5. 1932 31. 10. 1945 f František Mrázek Dobiáš farář
1. 12. 1937 6. 11. 1945 f Adolf Novotný farář
1. 7. 1942 31. 7. 1943 f Jiří Vojtěchovský diakon (Thst)
1. 12. 1945 30. 4. 1964 f Ladislav Vrba farář
1. 8. 1964 14. 11. 1969 f Jindřich Slabý farář
1. 9. 1970 30. 4. 1978 f Jan Potoček Mgr. farář
1. 6. 1982 30. 6. 1990 f Jan Opočenský farář
17. 8. 1991 31. 5. 2002 f Miroslav Erdinger ředitel Domova odpočinku ve stáří; současně vikář, následně od 1.5.1998 farář sboru KRABČICE
1. 11. 1993 31. 1. 1995 f Hynek Schuster diakon
1. 1. 2001 8. 9. 2006 f Johana Zbořilová farářka
1. 9. 2008 30. 9. 2014 f Jan Kupka farář
1. 7. 2016 30. 6. 2026 f Martina V. Šeráková farářka
1. 4. 2021 31. 3. 2024 f Joel Ruml
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, kazatel ČCE Joel Ruml

Schematismus – poslední změny