Historie kazatelů na sboru ČCE v Kolíně

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
10. 5. 1869 23. 11. 1918 f Čeněk Dušek farář + 29.6.1910 - 23.11.1918 superintendent čes. ref. superintendence
r. 1911 r. 1912 f Štěpán Pavlinec superintendentní vikář
20. 4. 1913 7. 2. 1915 f Jaroslav Martínek superintendentní vikář
7. 8. 1914 31. 12. 1918 v Jan Blahoslav Kozák vikář
7. 2. 1915 31. 7. 1918 f Josef Kostkan superintendentní vikář
1. 9. 1918 28. 3. 1919 f Jan Kučera superintendentní vikář
29. 3. 1919 7. 8. 1920 f Jan Kučera farář
1. 7. 1920 30. 9. 1920 f Jan Řezníček vikář
26. 11. 1920 11. 6. 1938 f Miloslav Novák farář; 15.6.1934 - 11.6.1938 senior Čáslavského seniorátu
1. 9. 1938 31. 12. 1939 f Jan Vrubel katecheta
1. 12. 1938 31. 5. 1953 f Antonín Verner farář
r. 1940 r. 1943 f Jaroslav Vanča diakon (Thst)
1. 1. 1940 31. 3. 1941 f Jan Vrubel vikář
1. 8. 1943 31. 12. 1945 f Jaroslav Vanča vikář
1. 8. 1953 30. 4. 1961 f František Marounek farář
1. 1. 1963 22. 11. 1964 j Josef Kejř vikář
22. 11. 1964 31. 7. 1973 j Josef Kejř farář
1. 10. 1969 14. 6. 1970 f Pavel Rybín vikář
1. 11. 1973 31. 12. 1996 f Miroslav Frydrych farář; 1.7.1989 - 30.6.1995 - senior Poděbradského sen.
1. 9. 1997 r. 2003 f Helena Junová farářka
1. 9. 2002 31. 8. 2011 f Blahoslav Matějka farář
1. 9. 2011 31. 8. 2020 f Magdalena Ondrová farářka
1. 9. 2021 31. 8. 2031 f Romana Čunderlíková
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny