Historie kazatelů na sboru ČCE v Kloubokách u Brna

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
14. 12. 1877 30. 6. 1922 f Ferdinand Císař farář; 5.4.1899 - 22.4.1921 superintendent reform.církve na Moravě
3. 10. 1888 11. 5. 1894 f Josef Sypták vikář
30. 4. 1898 14. 12. 1898 f František Prudký vikář
14. 10. 1898 29. 11. 1899 f František Klapuš vikář
30. 11. 1899 28. 5. 1902 f František Klapuš superintendentní vikář
8. 3. 1900 22. 1. 1904 f Oskar Nagy superintendentní vikář
1. 8. 1902 22. 5. 1908 f Jan Volek výpomocný kazatel; pak superint. vikář
16. 12. 1903 29. 7. 1905 f Jan Škeřík vikář
1. 2. 1909 21. 7. 1909 f František Eliáš vikář
11. 3. 1909 1. 10. 1912 f František Bednář superint. vikář
r. 1911 r. 1912 f Rudolf Mahovský superintendentní vikář
2. 10. 1912 9. 9. 1919 f František Bednář farář
13. 10. 1912 30. 11. 1913 f Bohuslav Straka vikář
7. 9. 1913 2. 2. 1921 f Štěpán Šoltész superintendentní vikář
1. 4. 1915 31. 7. 1915 f Adolf Novotný vikář
r. 1916 5. 2. 1917 f Josef Votruba vikář
1. 9. 1916 31. 12. 1918 v Oskar Odstrčil vikář
1. 9. 1920 31. 7. 1922 f Jan Odstrčil vikář a katecheta
20. 6. 1921 9. 1. 1923 f Hugo Krause vikář
1. 8. 1922 31. 7. 1939 f Jan Odstrčil farář a katecheta
1. 7. 1923 30. 9. 1925 f Bohuslav Černík Mgr. diakon
1. 4. 1926 31. 8. 1927 v František Lutovský diakon
r. 1927 r. 1928 d Jan Oliva diakon
1. 6. 1929 30. 9. 1932 f Bohuslav Černík Mgr. diakon
1. 11. 1932 31. 7. 1934 f Alois Valenta diakon
1. 9. 1934 30. 6. 1938 f Pavel Škeřík vikář
1. 10. 1938 31. 8. 1939 f Bohumil Lopour vikář
16. 7. 1939 15. 11. 1945 f Pavel Škeřík farář
1. 8. 1939 31. 10. 1953 f Jan Odstrčil katecheta
15. 11. 1939 31. 10. 1940 f Ladislav Dostál vikář
16. 12. 1940 5. 5. 1941 f Vilém Foltin diakon (Thst)
1. 5. 1941 31. 8. 1941 f Jaroslav Horák vikář
21. 8. 1944 30. 6. 1945 f Jaroslav B. Staněk diakon (Thst)
1. 6. 1947 31. 7. 1948 f František Matula vikář
1. 11. 1948 30. 6. 1979 f Ladislav Dostál farář
1. 11. 1953 7. 10. 1961 f Jan Odstrčil vikář
1. 10. 1979 31. 12. 1981 f Jiří Gruber vikář
1. 1. 1982 31. 8. 1998 f Jiří Gruber farář
1. 10. 1999 31. 8. 2000 f Roman K Lukáš vikář
1. 8. 2003 31. 8. 2014 f Luděk Korpa farář
1. 1. 2011 31. 12. 2022 pp Jaroslava Kordiovská pastorační pracovnice
1. 10. 2014 30. 9. 2024 f Martina Zuštinová farářka
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, FS ČCE KLOBOUKY u Brna

Schematismus – poslední změny