Historie kazatelů na sboru ČCE v Klášteře nad Dědinou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
12/1876 1. 2. 1888 f František Dvořák superintendentní vikář pro HOŘICE
16. 12. 1889 30. 6. 1928 f Oskar Opočenský farář
r. 1895 r. 1896 f Karel Španiel vikář
24. 12. 1901 13. 2. 1904 f Oskar Opočenský vikář
r. 1904 r. 1905 f Timoteus Blahoslav Kašpar vikář
1. 9. 1914 30. 10. 1915 v Oskar Odstrčil vikář
29. 11. 1925 31. 7. 1929 f Bohumír Opočenský vikář
1. 8. 1929 4. 10. 1941 f Bohumír Opočenský farář
26. 5. 1945 31. 8. 1957 f Bohumír Opočenský farář
1. 11. 1957 10. 5. 1958 f Jan Šimsa vikář
11. 5. 1958 30. 9. 1963 f Jan Šimsa farář
1. 10. 1963 30. 6. 1978 f Jiří Kabíček farář
1. 7. 1981 28. 2. 1983 f Jaroslav Kučera diakon (Thst)
1. 3. 1983 27. 7. 1991 f Jaroslav Kučera vikář
15. 6. 1992 31. 3. 1997 f Michal Plzák vikář
1. 9. 1998 30. 6. 2009 f Ruben Kužel farář
1. 10. 2010 31. 7. 2013 f Jonatan Hudec farář
1. 9. 2014 2. 2. 2016 f Emílie Ouzká farářka
1. 10. 2018 30. 9. 2023 f Jan Lavický
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny