Historie kazatelů na sboru ČCE KDYNĚ na Šumavě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
08/1920 22. 4. 1922 f Jaroslav Dobiáš farář
1. 3. 1923 8. 5. 1926 f Alois Erlich diakon
1. 5. 1926 27. 9. 1926 v Pavel Urválek diakon
1. 8. 1926 30. 6. 1927 v Stanislav Kureš diakon
31. 7. 1927 30. 11. 1932 v Pavel Urválek diakon
1. 1. 1933 31. 12. 1944 d Josef Štulc diakon
1. 10. 1945 31. 5. 1947 f František Nedbal diakon
1. 6. 1947 31. 12. 1955 f František Nedbal vikář
1. 2. 1956 31. 1. 1958 f Jakub S. Trojan Ing. vikář
1. 2. 1958 30. 11. 1966 f Jakub S. Trojan Ing. farář
1. 12. 1966 30. 6. 1971 f Jan Keller vikář
1. 3. 1972 18. 12. 1986 f Jiří Altynski farář
1. 9. 1988 30. 6. 1991 f Ladislav Szabó diakon
1. 4. 1992 31. 3. 1995 j Renata Šilarová diakonka
1. 9. 2010 31. 7. 2017 f Daniela Zapletalová Grollová farářka
1. 9. 2017 31. 8. 2022 f Lukáš Král
  • Aktualizace: 15. 11. 2020, FS ČCE KDYNĚ na Šumavě

Poslední změny - schematismus