Historie kazatelů na sboru ČCE v Kateřinicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1957 30. 6. 1963 f Bohuslav Novák vikář
1. 7. 1963 9. 5. 2001 f Bohuslav Novák farář
1. 8. 2002 30. 6. 2010 f Pavel Šebesta farář
1. 9. 2010 31. 12. 2022 f Miroslaw Jelinek farář
  • Aktualizace: 11. 02. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny