Historie kazatelů na sboru ČCE BRANDÝS nad Orlicí

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1949 31. 3. 1962 f Bedřich Blahoslav Bašus farář
1. 12. 1954 31. 7. 1956 d Libuše Bašusová diakonka
1. 5. 1984 28. 2. 1991 f Anna Pípalová vikářka
1. 12. 1999 1. 1. 2001 f Ladislav Horák farář
1. 10. 2005 31. 8. 2011 f Lukáš Ondra 2006 - 2009 seniorátní farář pro práci s mládeží
1. 9. 2012 31. 8. 2024 f Hynek Schuster
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, FS ČCE BRANDÝS nad Orlicí

Schematismus – poslední změny