Historie kazatelů na sboru ČCE v Javorníku u Jeseníku

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1951 12. 8. 1957 v Samuel Dobis vikář Javorník ve Slezsku
21. 7. 1956 5. 4. 1957 - Bohuslav Janoušek výpomocný kazatel
1. 4. 1957 30. 9. 1957 f Adolf Petr kazatel
1. 10. 1957 11. 10. 1964 f Adolf Petr vikář
11. 10. 1964 31. 3. 2005 f Adolf Petr farář
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, kazatel ČCE Vlastislav Stejskal

Schematismus – poslední změny