Historie kazatelů na sboru ČCE JAVORNÍK nad Veličkou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1782 r. 1786 f Štěpán Breznay farář
r. 1786 r. 1812 f Samuel D. Sallay farář
r. 1812 r. 1817 f Jakub Lukl farář
r. 1817 r. 1857 f Karel Kún farář
r. 1858 r. 1900 f Karel Molnár farář
19. 12. 1894 5. 12. 1899 f Jan Dobiáš vikář
6. 12. 1899 11. 5. 1900 f Jan Dobiáš farář
1. 4. 1901 30. 4. 1941 f Jaromír Stehlík farář
1. 1. 1941 22. 4. 1941 f Eugen Zelený farář
1. 9. 1941 30. 4. 1943 f Jaroslav Horák vikář
10. 9. 1944 31. 12. 1944 f Václav Procházka diakon (Thst)
1. 1. 1945 31. 8. 1948 f Václav Procházka vikář
6. 5. 1945 30. 9. 1945 f Eugen Zelený farář
1. 9. 1948 30. 6. 1991 f Václav Procházka farář
15. 7. 1993 30. 9. 1994 v Jiří Novák Ing. vikář
1. 8. 1997 31. 8. 2011 f Josef Hurta farář
1. 9. 2013 31. 8. 2023 f Petr Kulík farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE JAVORNÍK nad Veličkou

Poslední změny - schematismus