Historie kazatelů na sboru ČCE v Jablůnce

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
9. 4. 1892 20. 5. 1907 f Jan Drobný vikář
20. 5. 1907 16. 4. 1934 f Jan Drobný farář
16. 8. 1934 20. 1. 1935 f Josef Ondruch vikář
21. 1. 1935 31. 10. 1945 f Josef Ondruch farář
1. 1. 1946 31. 8. 1961 f Bohumír Popelář farář
1. 11. 1967 11. 9. 1971 f Miroslav Janeba vikář
12. 9. 1971 31. 10. 2006 f Miroslav Janeba farář
15. 12. 2006 15. 2. 2007 f Otakar Mikoláš jáhen
1. 8. 2008 31. 8. 2018 j Martin Tomešek jáhen
  • Aktualizace: 02. 02. 2024, uživatel Evangnetu Vladislav Geryk

Schematismus – poslední změny