Historie kazatelů na sboru ČCE v Brandýse nad Labem - Na vyšším hrádku

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
15. 11. 1932 14. 8. 1936 f Oldřich Videman farář
15. 2. 1937 14. 3. 1941 f Jan Jiříček vikář
15. 3. 1941 15. 8. 1944 f Jan Jiříček farář
1. 7. 1945 15. 5. 1947 f Josef Staněk farář
1. 7. 1947 30. 9. 1970 f Jiří Pištora farář
1. 1. 1971 9. 1. 1977 f Vladimír Šimáně vikář
1. 9. 1980 31. 12. 1993 f Emanuel Vejnar vikář
15. 3. 1990 30. 9. 1994 d Támar Vejnarová diakonka; z toho část na mateř.
1. 1. 1994 31. 8. 1996 f Emanuel Vejnar farář
1. 9. 1998 31. 1. 2004 f Vendula Glancová farářka
1. 10. 2004 31. 8. 2016 f Jan Kašper farář
1. 9. 2016 31. 8. 2021 f Jiří Kvapil farář
1. 11. 2021 30. 10. 2026 f Petr Pivoňka
  • Aktualizace: 27. 01. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny