Historie kazatelů na sboru ČCE CHOTINĚVES

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
11. 9. 1949 9. 6. 1957 v Jaroslav Opočenský vikář
1. 8. 1957 29. 10. 1961 f Jan Zeno Dus vikář
29. 10. 1961 15. 10. 1964 f Jan Zeno Dus farář (1.10.1962 - 1964 voj. služ.)
1. 11. 1964 30. 6. 1965 f Miroslav Janeba vikář
1. 8. 1965 15. 9. 1969 f Jan Široký vikář
1. 12. 1969 31. 12. 1973 f Antonie Páleníková vikářka
1. 1. 1974 30. 4. 1980 f Zdeněk Bárta vikář
1. 1. 1987 15. 6. 1992 f Zdeněk Bárta vikář
r. 2001 31. 12. 2015 f Martina V. Šeráková farářka
1. 7. 2021 30. 6. 2023 f Bob Helekia Ogola
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny