Historie kazatelů na sboru ČCE CHOMUTOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1945 28. 2. 1949 f Oldřich Vraný vikář
1. 8. 1949 11. 6. 1950 f Bohumil Jan Dittrich vikář
11. 6. 1950 31. 8. 1950 f Bohumil Jan Dittrich farář
21. 12. 1951 31. 3. 1952 f Bohumil Jan Dittrich farář
1. 12. 1952 15. 1. 1961 f Čestmír Rychetský farář
1. 12. 1961 30. 9. 1967 f Jaroslav Vetter vikář
1. 10. 1967 28. 2. 1969 f Jaroslav Vetter farář
15. 5. 1969 31. 3. 1971 v Vlastislav Svoboda vikář
1. 9. 1972 14. 4. 1981 f Jiří Staněk farář
1. 8. 1984 31. 5. 1986 f Jaroslav Vokoun Th.D. diakon
1. 11. 1986 30. 6. 1989 f Jaromír Strádal seniorátní vikář
1. 10. 2003 31. 5. 2014 f Jiří Bureš farář
15. 9. 2015 14. 9. 2025 j Filip Němeček jáhen
  • Aktualizace: 02. 04. 2021, FS ČCE CHOMUTOV

Poslední změny - schematismus