Historie kazatelů na sboru ČCE v Chocni

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1872 r. 1914 f Richard Novák farář; 22 let rovněž senior chrudimského seniorátu
1. 7. 1888 30. 9. 1891 f Jan Pípal vikář
1. 12. 1915 15. 9. 1920 f Adolf Novotný farář
1. 10. 1920 31. 3. 1962 f Jan Řezníček farář
1. 6. 1942 30. 9. 1945 f Ladislav Horák diakon (Thst) Choceň pro Brandýs n. Orl.; 1942 - 1943 nasazený na nucených pracech Německo
1. 4. 1962 30. 9. 1978 f Bedřich Blahoslav Bašus farář
1. 11. 1978 31. 10. 1980 d Libuše Bašusová diakonka
1. 11. 1980 31. 12. 1990 f Bedřich Blahoslav Bašus farář
28. 7. 1991 30. 9. 1991 f Jaroslav Kučera vikář
1. 10. 1991 r. 2001 f Jaroslav Kučera farář
1. 8. 2002 30. 9. 2005 f Lukáš Ondra farář
1. 10. 2005 31. 8. 2011 f Magdalena Ondrová farářka
1. 9. 2012 31. 8. 2024 f Hana Schusterová farářka
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, FS ČCE CHOCEŇ

Schematismus – poslední změny