Historie kazatelů na sboru ČCE v Hustopečích u Brna

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 4. 1897 15. 7. 1905 f Josef Ladislav Hájek Lic. theol. farář
r. 1905 r. 1922 f Vlastimil Svatopluk Juren farář
1. 7. 1923 20. 5. 1928 f Jaroslav Kučera výpomocný kazatel
1. 8. 1931 31. 7. 1935 f Rudolf Říčan farář
1. 2. 1936 1. 10. 1837 f Karel Balcar farář
1. 7. 1938 28. 2. 1939 f Miloš Krybus farář
1. 5. 1946 30. 6. 1951 f František Karel Šedý farář
1. 8. 1951 16. 12. 1951 f Jaroslav Horák vikář
17. 12. 1951 30. 6. 1983 f Jaroslav Horák farář
1. 7. 1983 31. 10. 1994 f Jiří Doležal farář
1. 12. 1996 31. 12. 2010 f Ivo David farář; 0,5 úvazku HUSTOPEČE + 0,5 úvazku NIKOLČICE
1. 10. 2011 31. 12. 2021 f Kateřina Rybáriková jáhenka
1. 1. 2022 31. 12. 2023 f Jiří Gruber
1. 1. 2024 31. 12. 2025 f Jiří Gruber
  • Aktualizace: 25. 01. 2024, FS ČCE HUSTOPEČE u Brna

Schematismus – poslední změny