Historie kazatelů na sboru ČCE HUMPOLEC

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
26. 4. 1900 9. 7. 1920 f Josef Cohorna farář
r. 1914 r. 1918 pp Antonín Kratochvíl výpomocný kazatel
13. 11. 1920 3. 7. 1942 f Rudolf Mahovský farář; zastřelen za německé okupace
1. 12. 1943 31. 12. 1949 f Rudolf Šimša farář
1. 10. 1950 31. 8. 1963 f Jiří Vojtěchovský farář
1. 11. 1964 31. 12. 1989 v Eva Nechutová Mgr. vikářka Humpolec a Strměchy
1. 11. 1964 31. 1. 1990 f Rostislav Nechuta farář Humpolec a Strměchy
20. 2. 1995 31. 12. 1995 f Jean Nicolas Fell vikář
1. 12. 1996 31. 8. 1997 f Jana Špinarová jáhenka; pak Thst.
1. 9. 1999 15. 9. 2005 f Jan Keller farář
15. 9. 2005 31. 8. 2015 f Pavel Šindler farář
15. 9. 2015 31. 8. 2016 f Pavel Šindler farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE HUMPOLEC

Poslední změny - schematismus