Historie kazatelů na sboru ČCE v Hranicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
15. 5. 1929 17. 9. 1930 f František Horníček výpomocný kazatel
1. 11. 1934 31. 1. 1935 f Josef Procházka diakon
15. 2. 1935 31. 8. 1936 v Jan Políček diakon
1. 8. 1947 30. 9. 1949 f Bohuslav Polívka vikář
1. 10. 1949 30. 6. 1954 f Bohuslav Polívka farář
1. 8. 1954 31. 12. 1995 f Jaroslav Batla farář
1. 1. 1996 30. 11. 1998 f Lubomír Červenka administrátor
1. 12. 1998 31. 8. 2000 f Otakar Mikoláš jáhen
1. 9. 2000 30. 9. 2007 f Roman K Lukáš farář
1. 10. 2007 31. 8. 2009 f František Hruška administrátor
1. 9. 2009 31. 8. 2010 f Petr Kulík administrátor
1. 9. 2010 29. 2. 2024 f Pavlína Lukášová farářka
  • Aktualizace: 20. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny