Historie kazatelů na sboru ČCE HRADEC KRÁLOVÉ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1896 31. 3. 1898 f Josef Lukášek správce Lutherova ústavu a katecheta v Hradci Králové
16. 9. 1920 30. 11. 1937 f Adolf Novotný farář
11. 4. 1924 25. 3. 1925 f Jan Blahoslav Vejnar vikář
12. 5. 1925 15. 7. 1940 f Štěpán Šoltész farář
1. 10. 1937 31. 7. 1938 f Jaroslav Pleva vikář
1. 11. 1939 31. 8. 1940 f Jiří Ruml vikář
1. 9. 1940 2. 2. 1982 f Jan Amos Pellar farář
1. 9. 1941 31. 8. 1942 f Lubomír Linka učitel náboženství (Thst)
1. 9. 1942 31. 8. 1943 f Čeněk Šimonovský diakon (Thst)
1. 12. 1954 31. 5. 1958 f Daniel Henych vikář
1. 12. 1969 30. 9. 1977 f Jana Šimerová vikářka
1. 7. 1984 30. 9. 2010 f Pavel Otter farář
1. 10. 2010 30. 9. 2015 f Štěpán Brodský farář
1. 10. 2015 30. 9. 2025 f Tomáš Vítek farář
1. 10. 2019 30. 9. 2021 f Kristýna Kupfová
  • Aktualizace: 19. 12. 2020, FS ČCE HRADEC KRÁLOVÉ

Poslední změny - schematismus