Historie kazatelů na sboru ČCE HRABOVÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1923 28. 2. 1923 v Miroslav Zástěra diakon
1. 2. 1923 30. 6. 1923 f Bohuslav Černík Mgr. diakon
12. 4. 1924 30. 4. 1948 f Rudolf Šedý vikář; od 1.8.1969 mu byl propůjčen titul farář
1. 9. 1925 31. 3. 1929 v Miroslav Zástěra diakon
1. 10. 1931 14. 2. 1932 v Samuel Dobis diakon
1. 3. 1935 15. 7. 1935 d Vilém Serbus diakon
1. 9. 1936 31. 8. 1937 f Jaroslav Matějka Mgr. diakon
1. 1. 1948 31. 1. 1950 f Adolf Ženatý vikář
1. 2. 1950 14. 4. 1976 f Adolf Ženatý farář
15. 6. 1976 31. 8. 1977 f Jaroslav Matějka Mgr. farář
1. 12. 1980 30. 6. 1984 f Pavel Dvořáček vikář
1. 3. 1987 31. 5. 1994 f Václav Hurt vikář
r. 1994 r. 2001 f Jaroslav Ondra administrátor
r. 2001 31. 8. 2009 f Jaroslav Ondra farář
1. 10. 2010 31. 12. 2021 f Jan Hudec farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus