Historie kazatelů na sboru ČCE v Hošťálkové u Vsetína

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
5. 9. 1912 2. 8. 1920 f Jan Geryk farář
1. 6. 1921 3. 4. 1922 f Jan Bázlik farář
3. 12. 1922 17. 12. 1927 f Gustav Winkler farář
r. 1929 r. 1930 d Jan Oliva diakon
1. 11. 1930 24. 2. 1935 f Karel Kyjánek vikář
25. 2. 1935 30. 11. 1945 f Karel Kyjánek farář
1. 4. 1946 31. 10. 1948 d Jan Oliva diakon
1. 6. 1949 4. 6. 1950 f Pavel Nagy vikář
4. 6. 1950 19. 8. 1963 f Pavel Nagy farář
1. 1. 1964 1. 7. 1969 f Pavel Smetana vikář
1. 7. 1969 31. 8. 1979 f Pavel Smetana farář
1. 10. 1969 31. 7. 1970 d Karel Pala JUDr. diakon
1. 9. 1982 31. 12. 1995 f Tomáš Holeček farář
1. 1. 1996 30. 6. 1996 f Helena Hamariová vikářka
15. 7. 1996 31. 8. 2006 f Daniel Tomeš farář
1. 9. 2008 30. 6. 2022 f Petr Maláč farář
1. 7. 2022 30. 6. 2027 f Štěpán Marosz farář
  • Aktualizace: 25. 08. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny