Historie kazatelů na sboru ČCE HOŘOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1935 31. 12. 1943 f František Nedbal diakon
1. 11. 1944 30. 9. 1946 f Miloslav Dobrkovský vikář
1. 12. 1947 31. 7. 1948 f Jan Amos Dvořáček vikář
1. 12. 1948 30. 6. 1951 - Jan Heller vikář
1. 11. 1953 31. 8. 1955 v Zdeněk Škrabal Mgr. vikář
1. 1. 1956 23. 6. 1956 f František Nedbal vikář
24. 6. 1956 31. 12. 1986 f František Nedbal farář
15. 11. 1987 30. 9. 1991 v Jan Tydlitát Mgr. vikář
1. 1. 2001 30. 9. 2005 f Ondřej Pellar jáhen
1. 10. 2005 2. 10. 2012 f Drahomíra Dušková Havlíčková farářka
1. 9. 2009 31. 8. 2010 f Anna Šourková farářka
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny