Historie kazatelů na sboru ČCE v Borové u Poličky

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1834 r. 1846 f Jan Jelen farář
25. 3. 1887 26. 6. 1901 f Václav Miler farář
1. 1. 1902 15. 8. 1906 f František Odstrčil farář
r. 1908 23. 2. 1920 f Vladimír Čech farář
1. 4. 1920 20. 12. 1923 f Karel Andrle farář
r. 1924 r. 1924 pp Antonín Kratochvíl výpomocný kazatel
4. 1. 1926 16. 11. 1926 f Josef Pospíšil vikář
16. 4. 1928 15. 3. 1932 f Jan Kučera farář
1. 9. 1932 31. 3. 1943 f Vladimír Pokorný farář
1. 9. 1943 30. 9. 1954 f Oldřich Videman farář; 1.7.1947 - 30.9.1954 senior Poličského seniorátu
22. 11. 1946 31. 8. 1948 f Karel Loveček vikář v Borové u Poličky s určením pro Svitavy
1. 8. 1955 30. 8. 1968 f Jiří Tytl farář
1. 1. 1969 30. 9. 1970 f Miloslav Plecháček vikář
1. 10. 1970 31. 10. 1980 f Miloslav Plecháček farář
1. 8. 1981 31. 10. 1984 f Jaromír Jun farář
1. 12. 1984 31. 8. 1993 f Pavel Jun farář
1. 4. 1994 28. 2. 1995 f Jiří Tytl vikář
1. 8. 1996 31. 3. 1997 f Jiří Tytl farář
1. 7. 2000 30. 6. 2002 f Miloslav Plecháček
1. 1. 2003 30. 6. 2023 f Miloš Lapáček jáhen, od 1.1.2020 farář
1. 7. 2023 30. 6. 2028 f Miloš Lapáček farář
  • Aktualizace: 26. 10. 2023, FS ČCE BOROVÁ u Poličky

Schematismus – poslední změny