Historie kazatelů na sboru ČCE HORNÍ VILÉMOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1798 r. 1800 f Josef Gerža farář
28. 2. 1898 5. 6. 1924 f Jaroslav Urbánek farář
7. 11. 1927 21. 10. 1929 f Josef Závodský vikář pro Velké Meziříčí
4. 12. 1932 r. 1935 f Josef Bednář vikář
r. 1935 30. 11. 1945 f Josef Bednář farář
17. 8. 1946 30. 6. 1962 f Jiří Nedvěd farář
1. 6. 1973 30. 9. 1978 f Ilja Burian farář
15. 4. 1981 30. 9. 1987 f Jiří Staněk farář
1. 9. 1988 31. 8. 2001 f Pavel Keřkovský farář
1. 9. 2001 31. 8. 2010 f Leonardo Teca farář
1. 4. 2013 31. 3. 2019 f Alois Němec farář
1. 8. 2019 31. 7. 2024 f Jan Jun
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny