Historie kazatelů na sboru ČCE HOLICE v Čechách

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1944 15. 8. 1945 v Miroslav Zástěra diakon
16. 9. 1946 30. 4. 1952 d Vilém Serbus diakon
1. 9. 1954 30. 9. 1958 f Miroslav Brož farář
1. 4. 1959 6. 2. 1960 f Viera Valachová Mgr. vikářka
7. 2. 1960 5. 11. 1970 f Viera Valachová Mgr. farářka
15. 11. 1972 30. 11. 1991 v Rut Sládková vikářka
  • Aktualizace: 12. 05. 2017, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus