Historie kazatelů na sboru ČCE BOHUSLAVICE nad Metují

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
12. 2. 1889 30. 6. 1927 f Ladislav Julian Štrobach farář
28. 1. 1929 14. 5. 1931 f Bohumil Potměšil vikář
15. 5. 1931 11. 3. 1935 f Bohumil Potměšil farář
1. 8. 1935 25. 11. 1946 f Rudolf Říčan farář
1. 9. 1946 28. 2. 1947 f Jiří Otter výpomocný kazatel
1. 9. 1947 9. 7. 1948 f Štěpán Milan Pavlinec vikář
10. 7. 1948 14. 5. 1956 f Štěpán Milan Pavlinec farář; 1.12.1951 - 5.8.1953 voj. služ.
1. 8. 1956 31. 10. 1973 f Miroslav Frydrych farář
1. 11. 1973 15. 5. 1974 f Jarmila Strádalová vikářka
1. 7. 1980 14. 11. 1996 f Věra Pleskotová vikářka
1. 1. 1997 31. 7. 2007 f Jakub Dvořák farář
  • Aktualizace: 27. 06. 2009, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus