Historie kazatelů na sboru ČCE ve Džbánově - Ústí nad Orlicí

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
06/1783 r. 1788 f Jan Breznay farář
r. 1881 r. 1887 f Bohumil Karel Mareš farář
27. 8. 1887 31. 7. 1931 f Bedřich Horký farář
1. 9. 1932 12. 5. 1934 f Jan Sláma vikář
13. 5. 1934 31. 12. 1946 f Jan Sláma farář
1. 5. 1948 31. 12. 1948 f Josef Průša vikář
1. 1. 1949 31. 7. 1955 f Josef Průša farář
1. 8. 1955 r. 1976 f Jan Amos Pavlinec farář
1. 1. 1979 14. 10. 1980 f Blahoslav Pípal vikář
15. 10. 1980 2. 1. 1991 f Blahoslav Pípal farář
1. 3. 1991 31. 12. 1997 f Anna Pípalová vikářka
1. 1. 2000 31. 1. 2004 j Josef Šplíchal jáhen
1. 10. 2006 31. 8. 2016 f Jiří Kvapil farář
1. 9. 2016 31. 8. 2018 f Pavel Hejzlar farář
1. 7. 2019 30. 6. 2024 f Ladislav Havelka
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, FS ČCE DŽBÁNOV - ÚSTÍ nad Orlicí

Schematismus – poslední změny