Historie kazatelů na sboru ČCE ve Dvakačovicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1894 31. 10. 1895 f Jaroslav Urbánek vikář
16. 12. 1895 12. 2. 1921 f Pavel Havelka farář
3. 8. 1921 31. 12. 1945 f Ladislav Řepa farář
1. 6. 1946 28. 2. 1953 f Jan Strnad farář
1. 6. 1953 30. 11. 1961 f Antonín Verner farář
1. 4. 1962 25. 3. 1992 f Adrian Mikolášek farář
1. 12. 1992 30. 6. 1996 f Jan Machala vikář
1. 7. 1996 31. 3. 2010 f Jan Machala farář
1. 10. 2013 30. 9. 2022 j Dušan Ehmig jáhen
  • Aktualizace: 22. 11. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny