Historie kazatelů na sboru ČCE v Duchvově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1949 1. 10. 1949 f Zbyněk Laštovka vikář
1. 10. 1949 31. 3. 1951 f Zbyněk Laštovka farář
21. 10. 1951 14. 4. 1996 f Emanuel Vejnar st. farář
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny