Historie kazatelů na sboru ČCE v Dobříši

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1932 31. 12. 1943 f Bohuslav Černík Mgr. diakon pro Rybníky u Dobříše
1. 5. 1990 14. 6. 1998 j Samuel Hejzlar Ing. jáhen
1. 9. 1998 16. 10. 1999 f Miloslav Nekvasil jáhen
1. 12. 1999 28. 3. 2021 f Samuel Hejzlar farář
1. 9. 2022 3. 10. 2031 f Michal Šourek
  • Aktualizace: 04. 02. 2023, FS ČCE DOBŘÍŠ

Schematismus – poslední změny