Historie kazatelů na sboru ČCE KOBEROVY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1968 31. 12. 2008 f Václav Kačer farář
  • Aktualizace: 17. 08. 2019, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus