Historie kazatelů na sboru ČCE ve Zlíně

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1934 31. 8. 1935 f Bohumír Koch diakon
15. 7. 1936 30. 9. 1953 f Lubomír Moravec farář
1. 1. 1954 16. 10. 1954 f Lubomír Hána vikář
17. 10. 1954 31. 7. 1965 f Lubomír Hána farář
1. 8. 1965 20. 10. 1977 f Miloslav Hájek farář
1. 1. 1978 31. 7. 2006 f Jiří Kabíček farář
2. 11. 1993 31. 10. 1994 f Otakar Mikoláš diakon pro Jasennou
1. 8. 2006 31. 10. 2021 f Petr Pivoňka farář
  • Aktualizace: 09. 05. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny