Historie kazatelů na sboru ČCE ve Vsetíně (Horní sbor)

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
27. 7. 1873 16. 7. 1876 f Oskar Opočenský vikář
17. 2. 1895 2. 9. 1899 f Jan Skalák vikář
3. 9. 1899 30. 6. 1939 f Jan Skalák farář
27. 12. 1901 13. 4. 1903 f Jan Vladimír Šebesta vikář
1. 4. 1909 31. 8. 1909 f Alexander Winkler výpomocný kazatel
15. 4. 1940 31. 12. 1946 f Vladimír Jerie farář
1. 4. 1942 31. 8. 1943 f Vlastimil Plch diakon při studiu teologie
1. 9. 1943 31. 5. 1945 f Jiří Altynski diakon (Thst)
1. 6. 1947 31. 10. 1947 f Lubomír Linka vikář
1. 6. 1947 30. 6. 1959 f Bohuslav Burian farář + 1.1.1946 - 13.2.1950 člen synodní rady
1. 11. 1947 30. 4. 1948 f Josef Průša vikář
1. 9. 1951 31. 10. 1952 f Lubomír Hána vikář
1. 11. 1952 31. 10. 1953 f Jan Chvála vikář; 1.11.1953 - 24.2.1954 voj. služ. a pak civil. zam.
1. 12. 1953 31. 8. 1958 f Jaroslav Voda vikář
1. 12. 1958 15. 12. 1961 f Jan Trusina vikář
1. 9. 1959 14. 7. 1982 f Emil Ženatý farář
1. 9. 1982 21. 2. 1988 f Jan Blahoslav Šourek Mgr. farář
1. 12. 1990 31. 8. 1995 f Pavel Sikora Mgr. farář
1. 9. 1996 30. 9. 2004 f Jan Hudec farář
1. 1. 1997 31. 8. 2003 f Pavla Hudcová farářka, 0,5 úvazku
1. 10. 1997 15. 12. 1997 f Helena Hamariová jáhenka
1. 10. 2003 31. 7. 2015 f Pavel Čmelík farář
r. 2005 r. 2006 f Bernard Louis Martin farář; paralelně 0,5 úvazku ve Švýcarsku
1. 9. 2007 30. 6. 2011 f Jiřina Kovářová farářka
1. 9. 2011 31. 10. 2015 j Stanislav Mikulík jáhen
1. 10. 2011 31. 12. 2014 pp Lenka Mikulíková pastorační pracovnice
1. 1. 2015 31. 12. 2016 pp Pavel Kotrla pastorační pracovník
1. 12. 2015 28. 2. 2022 f Otakar Mikoláš farář
1. 1. 2017 31. 12. 2019 pp Lenka Palová
1. 8. 2017 31. 7. 2022 f Pavel Freitinger farář
1. 4. 2020 31. 3. 2022 pp Zdeňka Polášková
  • Aktualizace: 05. 08. 2022, FS ČCE VSETÍN (Horní sbor)

Schematismus – poslední změny