Historie kazatelů na sboru ČCE ve Vrchlabí

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 5. 1948 31. 8. 1983 f Josef Kovář farář; 1.12.1951 - 25.9.1953 voj. služ.
1. 7. 1989 31. 8. 2004 f Jaromír Strádal seniorátní vikář, vikář, jáhen
1. 9. 2005 30. 6. 2017 f Petr Chlápek farář
1. 1. 2018 31. 12. 2019 f Daniela Brodská
1. 1. 2020 31. 12. 2024 f Michael Pfann
  • Aktualizace: 26. 07. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny