Historie kazatelů na sboru ČCE ve Volyni

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 7. 1933 30. 6. 1942 pp Jaroslav Timoteus Kučera diakon
1. 9. 1942 31. 8. 1945 f Jan Mikulecký diakon
1. 4. 1946 16. 10. 1950 v Jan Políček diakon
17. 10. 1950 26. 1. 1966 v Jan Políček vikář
15. 10. 2004 31. 8. 2016 f Hynek Tkadleček farář
1. 9. 2011 31. 8. 2016 pp Eva Tkadlečková pastorační pracovnice
1. 8. 2017 31. 7. 2027 f Daniela Zapletalová Grollová farářka
  • Aktualizace: 26. 10. 2023, kazatel ČCE Daniela Zapletalová Grollová

Schematismus – poslední změny