Historie kazatelů na sboru ČCE VIZOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 11. 1950 19. 5. 1973 f Václav Matoulek farář
1. 10. 1974 31. 3. 1982 f Pavel Otter vikář
1. 4. 1982 30. 6. 1984 f Pavel Otter farář
1. 4. 1989 30. 6. 1993 f Vojtěch Zikmund MUDr. diakon
1. 6. 1994 31. 10. 1998 f Bohuslav Vik farář
1. 4. 1999 31. 12. 1999 f Miloš Vavrečka jáhen
1. 1. 2000 31. 10. 2006 f Miloš Vavrečka farář
1. 8. 2008 31. 7. 2023 f Jiří Malý farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus