Historie kazatelů na sboru ČCE ve Lilémově u Golčova Jeníkova

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1881 r. 1887 f Gustav Adolf Skalský farář
5. 11. 1887 30. 9. 1895 f František Hrejsa farář
15. 7. 1896 30. 12. 1897 f Otmar Hrejsa farář
1. 3. 1898 25. 4. 1900 f Josef Cohorna farář
21. 5. 1904 31. 12. 1911 f Maxmilian Machotka farář
23. 7. 1912 19. 7. 1920 f Rudolf Petr Lány farář
1. 8. 1920 31. 8. 1923 f František Hrejsa farář
1. 8. 1927 24. 9. 1928 f Jan Smetana vikář
25. 9. 1928 30. 4. 1947 f Jan Smetana farář
1. 7. 1948 31. 8. 1949 f Mirko Nagy vikář
1. 9. 1949 15. 7. 1965 f Mirko Nagy farář
1. 9. 1965 31. 12. 1968 f Miloslav Plecháček vikář
1. 4. 1970 31. 3. 1971 v Josef Krajčí vikář; od 1.4.1971 mimo církev. služ.
1. 11. 1989 31. 3. 1997 f Ondřej Titěra vikář
1. 4. 1997 31. 7. 1998 f Ondřej Titěra farář
1. 10. 1999 30. 9. 2005 f Tomáš Potoček jáhen; následně farář
1. 10. 2005 30. 6. 2009 f Ladislav Havelka farář
1. 8. 2010 31. 7. 2019 f Vojen Syrovátka farář
  • Aktualizace: 29. 07. 2022, FS ČCE VILÉMOV u Golčova Jeníkova

Schematismus – poslední změny