Historie kazatelů na sboru ČCE ve Velenicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1902 25. 2. 1930 f Čeněk Fiala farář
1. 8. 1918 15. 6. 1919 f Josef Kostkan vikář
1. 9. 1930 31. 7. 1933 f Alois Kuřík vikář
1. 8. 1933 30. 9. 1952 f Alois Kuřík farář
1. 3. 1953 31. 12. 1984 f Oldřich Vraný farář
1. 3. 1988 31. 10. 1997 f Věra Hajská Mgr. farářka
1. 4. 2011 31. 7. 2011 f Pavel Rybín farář
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Marta Zemánková
1. 9. 2023 31. 8. 2027 f Marta Zemánková
  • Aktualizace: 26. 10. 2023, kazatel ČCE Marta Zemánková

Schematismus – poslední změny