Historie kazatelů na sboru ČCE ČESKÉ BUDĚJOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1921 r. 1922 f Leopold Hrbata kazatel ČESKÉ BUDĚJOVICE a JINDŘICHŮV HRADEC
1. 1. 1921 19. 7. 1922 f Jan Amos Vališ výpomocný kazatel
29. 8. 1922 31. 1. 1923 f Rudolf Šlechta farář
23. 8. 1923 31. 7. 1945 f Jan Toul farář; 1. 4. 1929 - 31. 3. 1941 senior Táborského seniorátu
1. 9. 1931 31. 8. 1933 f Ladislav Hešík diakon
29. 7. 1934 30. 6. 1937 d Dalibor Eduard Timoteus Molnár diakon
16. 6. 1938 15. 8. 1939 f Jiří Novotný vikář
1. 12. 1945 19. 10. 1949 f Josef M. Štrupl farář
1. 12. 1947 31. 7. 1948 f Zdeněk Šaar vikář
1. 1. 1949 31. 8. 1950 f Jan Vlastimil Klas vikář
1. 9. 1950 31. 7. 1966 f Miroslav Růžička farář; 1. 1. 1953 - 31. 12. 1964 senior Jihočeského seniorátu
1. 11. 1950 31. 5. 1952 f František Hanák vikář pro Kaplici
1. 4. 1951 30. 6. 1952 f Jan Šimek Mgr. vikář
1. 6. 1958 31. 8. 1964 f Miroslav Pechar seniorátní vikář s určením pro Kaplici
1. 8. 1966 21. 9. 1990 f Cyril Horák farář; 1. 12. 1978 - 21. 9. 1990 senior Jihočeského seniorátu
1. 11. 1970 29. 2. 1972 f Alfred Milan Satke vikář
1. 2. 1992 30. 9. 2008 f Daniel Matějka st farář
1. 9. 1998 24. 8. 2008 f Ruth Brichová farářka
1. 10. 2004 30. 4. 2006 j Martin Tomešek jáhen
1. 9. 2007 31. 7. 2019 f Daniel Freitinger farář
1. 10. 2008 30. 9. 2023 f David Nečil farář
1. 9. 2019 31. 8. 2022 f Pavel Klimeš
1. 10. 2019 30. 9. 2022 pp Michaela Krištůfková
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus