Historie kazatelů na sboru ČCE ČESKÁ TŘEBOVÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 12. 1945 29. 9. 1946 f Josef Bednář vikář
30. 9. 1946 31. 12. 1951 f Josef Bednář farář
1. 1. 1952 26. 9. 1996 f Miloslav Dobrkovský farář + 1.6.1979 - 31.5.1985 s. Chrudimský
15. 3. 1997 31. 8. 1998 f Miroslav Rozbořil farář
1. 9. 1998 30. 9. 2010 f Jaroslav Nečas farář
1. 10. 2010 31. 8. 2014 f Debora Hurtová farář
1. 9. 2016 30. 4. 2020 f Kamil Vystavěl farář
1. 5. 2020 30. 4. 2025 f Ivo David
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus