Historie kazatelů na sboru ČCE ŠTRAMBERK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 7. 1913 2. 9. 1917 f Karel Rosenzweig vikář
1. 2. 1944 31. 10. 1945 f Jan Amos Dvořáček diakon (Thst)
1. 11. 1956 15. 7. 1967 f Ludvík Klobása vikář
15. 7. 1967 30. 9. 1968 f Ludvík Klobása farář
15. 1. 1969 30. 4. 1981 f Jan Vrubel farář
15. 6. 1983 31. 12. 1989 f Stanislav Kaczmarczyk farář
1. 9. 1990 31. 8. 1996 f Jan Lukáš vikář
1. 9. 1996 30. 6. 1997 f Jan Lukáš farář
1. 8. 1997 r. 2002 f Štěpán Marosz jáhen
1. 9. 2002 31. 8. 2012 f František Hruška farář
1. 9. 2012 31. 7. 2018 f František Hruška farář
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, FS ČCE ŠTRAMBERK

Schematismus – poslední změny