Historie kazatelů na sboru ČCE SVRATOUCH

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
13. 10. 1919 7. 8. 1920 f Karel Balcar farář
1. 2. 1930 31. 8. 1931 - Rudolf Bašek vikář
1. 3. 1938 30. 11. 1945 d Václav Hrubý diakon
1. 1. 1946 31. 10. 1951 f Josef Sládek farář
1. 12. 1951 24. 5. 1952 f Blahoslav Pípal vikář
25. 5. 1952 30. 11. 1967 f Blahoslav Pípal farář; 1952 - 1954 voj. služ.
1. 7. 1968 30. 11. 1969 f Bohdan Pivoňka vikář
1. 12. 1969 31. 8. 1989 f Bohdan Pivoňka farář
1. 8. 1991 18. 6. 1997 d Radomír Žárský diakon
1. 5. 1998 31. 8. 2005 j Odřich Malý jáhen
  • Aktualizace: 30. 01. 2012, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus