Historie kazatelů na sboru ČCE v Suchdole nad Odrou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 5. 1947 31. 10. 1948 f Ladislav Dostál farář
1. 3. 1949 21. 10. 1973 f Gustav Říčan farář
15. 5. 1976 31. 10. 1977 f Pavel Sikora Mgr. vikář
1. 9. 1981 31. 8. 1992 f Vlastimil Kovář vikář
1. 9. 1997 r. 2001 f Šimon Dvořák farář
5. 1. 2006 31. 10. 2009 f Mária Jenčová farářka
1. 9. 2012 31. 10. 2021 f Vladimír Pír farář
  • Aktualizace: 16. 11. 2022, FS ČCE SUCHDOL nad Odrou

Schematismus – poslední změny