Historie kazatelů na sboru ČCE ve Stříbře

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
27. 1. 1958 31. 3. 1963 f Jiří Melmuk farář
1. 4. 1963 30. 9. 1965 f Ludvík Svoboda vikář
1. 10. 1965 30. 4. 1997 f Marcela Čecháková vikářka
1. 5. 1997 r. 1997 f Marcela Čecháková farář
1. 9. 2014 31. 8. 2016 f Luděk Korpa farář
1. 10. 2016 30. 9. 2021 f Juliana Hamariová farářka
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny