Historie kazatelů na sboru ČCE ve Strmilově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 5. 1944 30. 9. 1944 f Karel Matějka diakon (Thst)
1. 4. 1946 30. 4. 1955 f Karel Matějka farář
1. 5. 1955 29. 9. 1963 f Milan Balabán vikář
30. 9. 1963 15. 11. 1966 f Milan Balabán farář
15. 12. 1966 14. 5. 1982 f Jiří Tomeš Mgr. farář
16. 5. 1984 31. 7. 1989 f Pavel Skála diakon
1. 11. 1990 31. 10. 1993 v Ivan Trnka Mgr. vikář
1. 9. 1998 31. 8. 2009 f Jaroslav Pechar farář
1. 9. 2009 30. 9. 2012 f Drahomír Frühbauer farář
1. 10. 2014 31. 8. 2024 f Ludmila Míchalová Mikšíková farář
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, FS ČCE STRMILOV

Schematismus – poslední změny