Historie kazatelů na sboru ČCE SOKOLOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1947 20. 8. 1981 f Vladimír Matička diakon, vikář, farář Sokolov
1. 4. 1953 31. 7. 1986 d Vilém Hovorka diakon pro Kraslice
1. 5. 1985 14. 7. 1990 f Lýdia Mamulová diakonka pro KRASLICE
1. 8. 1986 31. 8. 1997 f František Pavlis farář
1. 2. 2002 18. 3. 2022 f Pavel Knorek
  • Aktualizace: 20. 06. 2021, FS ČCE SOKOLOV

Poslední změny - schematismus