Historie kazatelů na sboru ČCE v Soběslavi

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1922 30. 8. 1930 f Vladimír Chvátal farář
1. 11. 1930 15. 8. 1934 f Josef Ondruch vikář
16. 7. 1934 14. 1. 1937 f Jiří Pištora vikář
15. 1. 1937 30. 6. 1947 f Jiří Pištora farář
1. 7. 1947 12. 11. 1955 f František Novotný vikář
13. 11. 1955 28. 2. 1971 f František Novotný farář
1. 7. 1971 31. 7. 1972 f Petr Jankovský vikář
15. 12. 1973 31. 3. 1983 f Jaromír Jašek Mgr. farář
1. 8. 1983 14. 7. 1988 f Pavel Kučera vikář
1. 4. 1989 30. 6. 1997 f Zdeněk Šorm vikář
1. 7. 1997 31. 8. 2005 f Zdeněk Šorm farář
1. 9. 2005 31. 8. 2008 f Jan Kupka farář
1. 10. 2008 30. 9. 2010 f Daniel Matějka st farář
1. 10. 2010 30. 9. 2025 f Richard Dračka farář
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny