Historie kazatelů na sboru ČCE SILŮVKY u Brna

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1935 31. 5. 1946 f Josef Procházka diakon
1. 6. 1946 30. 9. 1947 f Josef Procházka vikář
1. 11. 1949 31. 8. 1950 f Pavel Janeczek vikář
1. 10. 1951 30. 6. 1957 v Vladimír Míčan JUDr. vikář
1. 10. 1957 31. 12. 1961 f Jiří Staněk vikář
1. 4. 1969 30. 6. 1993 f Zdeněk Navrátil farář
1. 9. 2007 31. 8. 2021 f Martina Kadlecová farářka
1. 9. 2021 31. 8. 2026 f Erika Petříčková
  • Aktualizace: 31. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus