Historie kazatelů na sboru ČCE v Semtěši

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1907 15. 6. 1930 f Antonín Vondra farář
1. 2. 1931 31. 10. 1966 f František Dobiáš farář; 1.11.1951 - 31.12.1952 senior Čáslavského a 1.1.1953 - 31.10.1963 Chrudimského seniorátu; 29.6.1942 - 22.5.1945 polit.vězeň v koncentračním táboře
16. 11. 1966 30. 6. 1971 f Milan Balabán farář
1. 1. 1969 30. 6. 1971 v Alena Balabánová sborová sestra
1. 7. 1971 30. 9. 1989 f Julius Beneš od 1.10.1989-17.5.2012 v důchodu
1. 5. 2002 31. 8. 2012 f Hynek Schuster jáhen
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny