Historie kazatelů na sboru ČCE BENEŠOV u Prahy

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 2. 1928 16. 4. 1937 f Josef Šlechta farář
16. 9. 1937 30. 11. 1945 f Josef M. Štrupl farář
1. 12. 1939 30. 11. 1943 f Karel Palásek diakon (Thst)
1. 3. 1946 10. 4. 1962 f Bohumír Koutný farář
16. 12. 1962 31. 8. 1970 f Jan Potoček Mgr. vikář
1. 1. 1978 15. 1. 1999 j Jan Klas Mgr. vikář/jáhen; 3.4.1978 - 1980 voj. služ.
1. 8. 2001 31. 8. 2018 f Tomáš Trusina farář
1. 9. 2019 31. 8. 2024 f Kateřina Frühbauerová
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, FS ČCE BENEŠOV u Prahy

Schematismus – poslední změny